3 Mei, 2008 at 5:41 pm (6. BASHIRUDDIN M.A. INTEL SEKUTU)

Pada masa Bashir-lah dan atas restunya pula Ahmadiyah
menjatuhkan vonnis yang sangat ngeri pada kaum muslimin,
yaitu apabila mereka tidak mengakui atau tidak taat pada ke
Khalifahan  Ahmadiyah,  maka  mereka adalah orang-orang
FASIQIN; bahkan mereka kaum Muslimin itu adalah orang-orang
KAFIR!1
 
Bashiruddin  Mahmud Ahmad dapat mengembangkan Ahmadiyah
dengan pesatnya. Dengan harta karun peninggalan ayahnya dan
para sesepuhnya hasil dari pengorbanan bakti setia dan taat
pada musrikin raja Sikh kemudian imperialis Inggris, maka ia
dapat melicinkan jalan bagi hasratnya untuk meneruskan
ajaran-ajaran ayahnya ke seantero negeri. Ditambah lagi
dengan mendirikan nazarat Baitul Maal, para pengikutnya yang
kebanyakan kaum kaya raya, dapat menghimpun uang ratusan
juta rupiah. Pada tahun 1940 bagian dari badan penerima tamu
(nazarat dhiafat) di Qadian setiap hari menyediakan makan
dan tempat untuk 400 tamu, setahun sekali untuk 2000 tamu
buat lima hari di sana dan juga untuk setahun sekali 60.000
tamu buat empat hari berjalsah salanah (kongres tahunan).
Itu baru penerimaan tamu saja; belum lagi buat urusan jemaat
di negeri lain (nazarat umur kharjah), belum lagi urusan
umum jemaat (nazarat umur'amah), belum lagi urusan mengirim
muballigh-muballigh  ke  seluruh dunia (nazarat da'watu
tabligh) dan lain-lain urusan lagi.2
 
Itu baru tahun 40-an, bagaimana dengan tahun 50-an dan tahun
60-an? Pada tahun keuangan 1965/1966 pusatnya Ahmadiyah di
Rabwah saja menetapkan belanja sebesar 8,9 juta Rupee. Kalau
tiap cabang Ahmadiyah mengirim ke pusat seribu rupee, maka
cabang sendiri memerlukan paling kurang duaribu rupee.
 
Dcngan ukuran demikian maka belanja tahunan Ahmadiyah akan
mencapai: Dua Milyar empat Juta rupee.3 Itu baru kalkulasi
kasar-kasaran saja.  Bagaimana  dengan  tahun  anggaran
1966/1967  dan  seterusnya. Dan yang lebih hebat lagi
bagaimana anggaran belanja tahun 70-an sekarang ini?!
 
Dengan pembelanjaan yang luar biasa itu Ahmadiyah tidak
mustahil dapat mengembangkan ajaran-ajarannya ke berbagai
tempat di dunia. Jika Ahmadiyah masih mau mengatakan bahwa
hasil  keuangan  yang  milyaran  itu  diperoleh  dari
sumbangan-sumbangan para pengikutnya, maka hasil dengan cara
demikian itu adalah nonsens.
 
Belum lagi sikap loyalitas kaum Hindu tatkala Bashiruddin
memegang tampuk pimpinan Ahmadiyah, dan sikap lindungan
teduh dari imperialis Inggris sebelum angkat kaki dari
India, maka faktor inipun tidak kurang urgentnya bagi
melicinkan jalan berkembangnya Ahmadiyah.
 
Bagaimana effeknya terhadap Dajjal dan Taghut dari hasil
kerja besar Ahmadiyah itu? Sebelum kita sampai pada peranan
jago sang Rohulkudus terhadap Dajjal dan Taghut, maka
baiklah kita melihat kembali pada mendiang sang Putera Bapak
yang di sorga, Mirza Ghulam Ahmad. Dialah tokoh yang
dibanggakan sang Rohulkudus dan pengikut-pengikutnya karena
ialah yang membinasakan Dajjal. Siapakah Dajjal itu dan
bagaimanakah Dajjal itu dibinasakan? Sebelum sampai pada
jawaban pertanyaan di atas, kita harus tahu kedudukan Dajjal
dalam pandangan Islam. Dalam hal ini Nabi Muhammad s.a.w.
berkata tentang Dajjal:
 
 "Tidak ada malapetaka yang lebih jahat daripada
  kejahatannya Dajjal sejak Adam a.s. dilahirkan."
  (Shahih Muslim)4
 
Akan tetapi betapapun malapetaka itu telah mengancam Islam
dan ummatnya, Nabi telah menyampaikan kabar gembira tentang
kemenangan Islam kelak terhadap malapetaka itu. Beliau
memberi kabar suka pada para sahabat tentang binasanya
Dajjal di tangan Hazrat Masih Mau'ud a.s. dan berkata:
 
 "Jika Dajjal sampai pada kejayaannya, Allah s.w.t. akan
  membangkitkan Al-Masih seperti Isa ibn Maryam, dan
  Masih Mauud a.s. mengejar Dajjal sampai pada pintu
  gerbang pembantaian dan menyembelihnya di sana."364
 
Dalam hadits di atas, kata Ahmadiyah,  pintu  gerbang
pembantaian mengandung dua isyarat halus. Pertama bahwa
pertempuran antara hazrat Masih Mauud dan Dajjal itu bukan
pertempuran dengan senjata perang, tetapi pertukaran alasan
dan keterangan.
 
Kedua, bahwa hazrat Masih Mauud akan terus mendesak Dajjal
dalam pertempuran dan memaksanya mundur sampai ke pintu
gerbang  dan  akan  menyembelihnya  disana  dengan
keterangan-keterangan dengan akal dan tanda-tanda ghaib dan
senjata rohaniah dan bahwa sekaligus kekuasaan Dajjal itu
akan meleleh mencair laksana garam kena air. 364
 
Kemudian hadits lain mengatakan:
 
 "Ketika Dajjal melihat bahwa Al-masih datang untuk
  memaksa bertempur dengan dia, maka ia mulai larut dan
  lenyap , seperti garam larut dalam air." 364
 
Lebih lanjut Ahmadiyah mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad
Al-Masih Mauud itu menyadari dan menilai tepat bahaya-bahaya
yang ada di jalan  beliau  dan  tidak  menutup  mata
pengikut-pengikut beliau mengenai besarnya bahaya itu. Dalam
suatu syair beliau berkata:
 
Sekarang ada perang rohaniah antara abdi yang rendah ini
dengan syaitan. Hatiku jadi ciut. Ya tuhan sangat berat
tugas ini. Perang ini lebih berbahaya daripada perang
RUSIA-JEPANG. Aku tanpa alat-alat dan lawanku adalah lawan
yang termashur." 364
 
Akan tetapi dalam perang mengerikan itu beliau  tidak
kehilangan keberanian dan semangat, pula tidak putus asa.
Sebaliknya dalam tantangannya beliau bersabda:
 
 "Janganlah anggap aku sebagai orang lemah. Sebab aku
  adalah SINGA ALLAH dan di belakangku ada tangan Dia,
  terhadap siapa tidak ada kekuatan dunia lebih besar
  dari kekuatan serigala."5
 
Demikianlah Mirza Ghulam Ahmad singa Allah yang dikenal
sebagai Al-Masih Al-Mau'ud memberikan janji-janjinya yang
menggembirakan tentang binasanya Dajjal. Maka  alangkah
gembiranya dan alangkah hebat makna kedatangan Isa ibn
Maryam yang tidak lain Mirza Ghulam Ahmad itu. Sebaliknya
kini soal tentang Dajjal itu sendiri, yah siapakah Dajjal
itu?!
 
 "Menurut pandangan pendiri AHMADIYAH, MIRZA GHULAM
  AHMAD, kaum INGGRIS itu adalah Dajjal yang dinubuwatkan
  oleh Nabi Muhammad s.a.w." Di sini dengan terang beliau
  katakan bahwa INGGRIS adalah DAJJAL."6
 
Inggris adalah Dajjal! Demikian semburan kata-kata dari
mulut  Mirza  Ghulam  Ahmad.  Dan saya, katanya, akan
membinasakan Dajjal itu sebab sayalah Isa ibn Maryam itu.
Sekali lagi Bravo untuk Mirza! Sejak kapan ia bermaksud
membinasakan Inggris?! Sejak kapan ia telah menyelamatkan
kaum  Muslimin dari kehancurannya yang kedua di bawah
cengkraman Imperialisme Barat, itu?! Sudah tigaperempat
abad Ahmadiyah berjalan, apa gerangan yang sudah dicapai
dalam rangka membinasakan Dajjal Inggris itu? Sudahkah
Kristennya  atau  salibnya  yang  dipecahkan,  ataukah
imperialisnya yang dapat diantar Mirza ke pintu gerbang
penyembelihannya, ataukah babinya yang sudah disembelih?!!
 
Semua  pertanyaan itu telah terjawab, dan yang sangat
mengecewakan lagi menggelikan, justru Mirza Ghulam Ahmadiah,
para sesepuhnya, puteranya dan pengikut-pengikutnya adalah
rombongan manusia-manusia yang paling setia, paling disiplin
pada Dajjal Inggris.
 
Maka  marilah kembali lagi pada sang Rohulkudus Mirza
Bashiruddin Ahmad Emmanuel anak sang Putera itu. Keahliannya
yang khas yang ada padanya ialah ia banyak kali memperoleh
kashaf dari tuhannya, dan kashaf itu menurut Ahmadiyah
ternyata benar. Akan tetapi apa dan peristiwa apa yang
dikashafkan, itulah yang paling menarik. Sebagaimana ayahnya
dan  sesepuhnya,  Bashir  juga  seorang  yang  sangat
menguntungkan kaum imperialis. Bahkan liwat ia Tuhan juga
memberi  kabar bahagia pada imperialis. Maka inilah &
beberapa kashaf dan wahyu yang ia terima dari tuhannya,
berkenaan  dengan perobahan-perobahan dari PERANG DUNIA
KEDUA, antara lain:
 
Pada bulan Agustus 1939 sebelum perang itu meletus, kepada
beliau diperlihatkan dalam kashaf, korespondensi rahasia
Pemerintah Inggris. Dalam salah satu surat itu Pemerintah
Inggris  mendesak  Pemerintah Perancis untuk mengadakan
persekutuan dengan dia, karena Inggris ada dalam bahaya
besar, bahwa Jerman akan mengadakan serbuan dan berniat
menaklukkannya. Ketika beliau baca surat itu (tentunya
surat-surat yang lain ia baca juga - pen.), beliau menjadi
sangat takut dan gelisah (tentu saja sebab tuannya dalam
bahaya  - pen.) dan dalam keadaan akan bangun beliau
tiba-tiba mendengar suatu suara berkata:
 
  "Hal itu adalah kejadian enam bulan yang lampau."
 
Ketika saat sempurnanya  kashaf  itu  mendekat,  Tuhan
memperlihatkan tiga hari sebelum kejadian, raja Leopold
menyerah tanpa syarat dan diturunkan tahta tanpa beliau
hadir, dalam keadaan seorang raja yang sedang menyerahkan
kerajaan. Penyerahannya itulah sebab utama dari malapetaka
Duin kerken.
 
Inggris kemudian menjadi begitu lemah sehingga mendesak
Perancis untuk mengadakan persekutuan. Maka sempurnalah di
bulan Juni 1940 apa yang kepada beliau telah diperhatikan
dalam kashaf Agustus 1939. Beliau pada saat itu mengatakan
bahwa suara itu menyebut enam bulan sesudah tanggal usul
persekutuan itu, keadaan akan lebih baik untuk Inggris dan
bahwa kesialan akan berkurang. Tepat enam bulan sesudah
pernyataan persekutuan, ketika gerakan maju pertama dari
tentara Inggris ke Libya mulai, Perdana Menteri pada 19
Desember 1940 di House of Commons menerangkan,  bahwa
dibandingkan dengan keadaan bulan Mei dan Juni, mereka telah
bertambah kuat dan telah benar-benar siap sedia. Beliau
menerangkan: Baru berlalu enam bulan sejak kita berperang
yang nampaknya pada sahabat-sahabat terbaik kita sebagai
pertempuran kalap untuk pembelaan diri belaka."7
 
Demikian tentang kashaf dan wahyu Bashir perihal perobahan
perang dunia kedua yang ia umumkan dalam The Sunrise
(Lahore) dan dalam The Daily Alfaz (Qadian).
 
1. Pada awal 1940, beliau mengumumkan suatu kashaf,
  bahwa angkatan bersenjata AMERIKA akan mendarat di
  India (inteligenkah Bashir itu? - pen.) dan pula bahwa
  YUNANI akan terlibat dalam peperangan.
  
2. Pada pertengahan bulan Juni 1940 beliau menerima
  ilham, bahwa 2800 pesawat terbang akan dikirim dari
  U.S.A. ke INGGRIS (sungguh terperinci dan mendetail
  ilham tuhannya - pen.) untuk memperkuat pertahanan
  udaranya. Hal inipun sempurna setepat-tepataya tiga
  minggu kemudian.8
  
3. Pada bulan September 1940 beliau menerima kashaf
  perubahan-perubahan dalam gerakan Afrika Utara dan
  kemenangan pada akhirnya menampakkan, bahwa dalam
  gerakan itu maju dan mundur akan silih berganti dan
  gerakan maju ketiga dari angkatan perang Inggris (bukan
  main tuhan Bashir menaruh perhatian pada Inggris -
  pen.) akan merupakan yang terakhir dan membawa
  keunggulan.9
  
4. Pada bulan September tahun itu juga (1940) beliau
  menerima kashaf diberitahu tentang pendaratan tentara
  SEKUTU di SICILIA dan daratan ITALI dengan begitu
  hebat, sehingga mereka menyangka bahwa gerakan itu akan
  segera selesai tapi hal itu sebenarnya akan terus
  berlarut-larut. Hal itu sempurna benar-benar seperti
  telah diberitahukan pada beliau. Tuhan memperlihatkan
  kepada beliau suatu rentetan kashaf mengenai keunggulan
  SEKUTU demikian sehingga sempurnanya dapat menjadi
  tanda kebenaran AHMADIYAH untuk segala bangsa-bangsa
  (bangsa-bangsa sekutu tentunya - pen)10
 
Demikianlah kashaf-kashaf dan wahyu yang diperoleh Emmanuel
Bashiruddin M.A. dari tuhannya, perihal gerakan sekutu dalam
perang dunia II. Tentunya hal itu merupakan TOP MILITARY
SECRET yang pertama kalinya turun dan langit yang belum
pernah terjadi sebelumnya. Satu mu'jizat sang Rohulkudus
Ahmadiyah yang unik dan surprise. Agaknya dapat dipastikan
bahwa tuhan Ahmadiyah telah berpihak pada Inggris dan
sekutu-sekutunya. Kalau teringat kita pada ucapanTuhan pada
Mirza Ghulam Ahmad bahwa Inggris dengan segala kebaikannya
akan berada di samping Mirza dan membantunya, sebagairnana
Tuhan telah berada di sampingnya,11 maka sikap memihak Tuhan
pada sekutu itu sangat beralasan.
 
Hanya yang perlu disampaikan ialah bahwa tuhan Bashir telah
bersikap gegabah dalam menyampaikan berita-berita militer
yang top secret itu pada waktu mana kejadiannya masih akan
terjadi 4 tahun kemudian. Peristiwa pendaratan Sekutu di
Sicilia kira-kira akhir April 1944 terjadinya. Sedangkan
Bashir memperoleh kashaf tentang pendaratan tersebut tahun
1940; jadi masih 4 tahun kemudian. Yang jadi problem disini
ialah, bagaimana kiranya kalau top military secret itu
dibocorkan oleh agen NAZI yang berada di Qadian misalnya,
atau di Gurdaspur atau di Punjab?! Atau Bashir sendiri
terlanjur omong pada bawahannya yang ternyata intel AS?!
 
Ah, mujur sekali semua itu tidak terjadi! Gubenur Jenderal
Inggris di India harus berterima kasih atas andil besar
Bashiruddin dan tuhannya itu. Dan yang penting, Inggris
harus beri pigura penghargaan lagi pada clan Mirza Ghulam
Ahmad, ditaruh di dinding mesjid AQSHA Qadian bersama
pigura-pigura lainnya yang pernah diperoleh para sesepuhnya
itu.
 
Catatan kaki:
 1 Sinar Islam, nomer: 10/1965, hal. 12-13.
 2 Bashiruddin M.A., Djasa Imam Mahdi a.s., hal. 143
  dan Saleh Nahdi, Ahmadiyah dimata Orang Lain, Rapen
  Makassar, 1971, hal. 12 dan 44.
 3 idem, hal. 12-13.
 4 Mirza Bashir Ahmad, Hari Depan Ahmadiyah, terjemah,
  Sukri Barmawi, Wisma Damai, Bandung, 1965, hal. 11-13.
 5 idem, hal. 14.
 6 Abu Bakar Ayyub h.a., bantahan lengkap terhadap
  tuduhan Majallah Gema Islam, Jakarta, 1962, Djemaat
  Ahmadiyah Indonesia, hal. 4 dan hal. 35.
 7 Sinar Islam, nomer Fazle Umar I, Wisma Damai Bandung,
  1966, hal. 30-31.
 8 Sinar Islam nomer Fazli Umar I, Wisma Damai Bandung,
  1966, hal. 30-31.
 9 Sinar Islam nomer Fazli Umar I, 1966/8, hal. 31 dan
  J.D. Shams, Islam, hal 72.
10 idem
11 idem
Iklan

Permalink 17 Komentar