3 Mei, 2008 at 5:41 pm (6. BASHIRUDDIN M.A. INTEL SEKUTU)

Pada masa Bashir-lah dan atas restunya pula Ahmadiyah
menjatuhkan vonnis yang sangat ngeri pada kaum muslimin,
yaitu apabila mereka tidak mengakui atau tidak taat pada ke
Khalifahan  Ahmadiyah,  maka  mereka adalah orang-orang
FASIQIN; bahkan mereka kaum Muslimin itu adalah orang-orang
KAFIR!1
 
Bashiruddin  Mahmud Ahmad dapat mengembangkan Ahmadiyah
dengan pesatnya. Dengan harta karun peninggalan ayahnya dan
para sesepuhnya hasil dari pengorbanan bakti setia dan taat
pada musrikin raja Sikh kemudian imperialis Inggris, maka ia
dapat melicinkan jalan bagi hasratnya untuk meneruskan
ajaran-ajaran ayahnya ke seantero negeri. Ditambah lagi
dengan mendirikan nazarat Baitul Maal, para pengikutnya yang
kebanyakan kaum kaya raya, dapat menghimpun uang ratusan
juta rupiah. Pada tahun 1940 bagian dari badan penerima tamu
(nazarat dhiafat) di Qadian setiap hari menyediakan makan
dan tempat untuk 400 tamu, setahun sekali untuk 2000 tamu
buat lima hari di sana dan juga untuk setahun sekali 60.000
tamu buat empat hari berjalsah salanah (kongres tahunan).
Itu baru penerimaan tamu saja; belum lagi buat urusan jemaat
di negeri lain (nazarat umur kharjah), belum lagi urusan
umum jemaat (nazarat umur'amah), belum lagi urusan mengirim
muballigh-muballigh  ke  seluruh dunia (nazarat da'watu
tabligh) dan lain-lain urusan lagi.2
 
Itu baru tahun 40-an, bagaimana dengan tahun 50-an dan tahun
60-an? Pada tahun keuangan 1965/1966 pusatnya Ahmadiyah di
Rabwah saja menetapkan belanja sebesar 8,9 juta Rupee. Kalau
tiap cabang Ahmadiyah mengirim ke pusat seribu rupee, maka
cabang sendiri memerlukan paling kurang duaribu rupee.
 
Dcngan ukuran demikian maka belanja tahunan Ahmadiyah akan
mencapai: Dua Milyar empat Juta rupee.3 Itu baru kalkulasi
kasar-kasaran saja.  Bagaimana  dengan  tahun  anggaran
1966/1967  dan  seterusnya. Dan yang lebih hebat lagi
bagaimana anggaran belanja tahun 70-an sekarang ini?!
 
Dengan pembelanjaan yang luar biasa itu Ahmadiyah tidak
mustahil dapat mengembangkan ajaran-ajarannya ke berbagai
tempat di dunia. Jika Ahmadiyah masih mau mengatakan bahwa
hasil  keuangan  yang  milyaran  itu  diperoleh  dari
sumbangan-sumbangan para pengikutnya, maka hasil dengan cara
demikian itu adalah nonsens.
 
Belum lagi sikap loyalitas kaum Hindu tatkala Bashiruddin
memegang tampuk pimpinan Ahmadiyah, dan sikap lindungan
teduh dari imperialis Inggris sebelum angkat kaki dari
India, maka faktor inipun tidak kurang urgentnya bagi
melicinkan jalan berkembangnya Ahmadiyah.
 
Bagaimana effeknya terhadap Dajjal dan Taghut dari hasil
kerja besar Ahmadiyah itu? Sebelum kita sampai pada peranan
jago sang Rohulkudus terhadap Dajjal dan Taghut, maka
baiklah kita melihat kembali pada mendiang sang Putera Bapak
yang di sorga, Mirza Ghulam Ahmad. Dialah tokoh yang
dibanggakan sang Rohulkudus dan pengikut-pengikutnya karena
ialah yang membinasakan Dajjal. Siapakah Dajjal itu dan
bagaimanakah Dajjal itu dibinasakan? Sebelum sampai pada
jawaban pertanyaan di atas, kita harus tahu kedudukan Dajjal
dalam pandangan Islam. Dalam hal ini Nabi Muhammad s.a.w.
berkata tentang Dajjal:
 
 "Tidak ada malapetaka yang lebih jahat daripada
  kejahatannya Dajjal sejak Adam a.s. dilahirkan."
  (Shahih Muslim)4
 
Akan tetapi betapapun malapetaka itu telah mengancam Islam
dan ummatnya, Nabi telah menyampaikan kabar gembira tentang
kemenangan Islam kelak terhadap malapetaka itu. Beliau
memberi kabar suka pada para sahabat tentang binasanya
Dajjal di tangan Hazrat Masih Mau'ud a.s. dan berkata:
 
 "Jika Dajjal sampai pada kejayaannya, Allah s.w.t. akan
  membangkitkan Al-Masih seperti Isa ibn Maryam, dan
  Masih Mauud a.s. mengejar Dajjal sampai pada pintu
  gerbang pembantaian dan menyembelihnya di sana."364
 
Dalam hadits di atas, kata Ahmadiyah,  pintu  gerbang
pembantaian mengandung dua isyarat halus. Pertama bahwa
pertempuran antara hazrat Masih Mauud dan Dajjal itu bukan
pertempuran dengan senjata perang, tetapi pertukaran alasan
dan keterangan.
 
Kedua, bahwa hazrat Masih Mauud akan terus mendesak Dajjal
dalam pertempuran dan memaksanya mundur sampai ke pintu
gerbang  dan  akan  menyembelihnya  disana  dengan
keterangan-keterangan dengan akal dan tanda-tanda ghaib dan
senjata rohaniah dan bahwa sekaligus kekuasaan Dajjal itu
akan meleleh mencair laksana garam kena air. 364
 
Kemudian hadits lain mengatakan:
 
 "Ketika Dajjal melihat bahwa Al-masih datang untuk
  memaksa bertempur dengan dia, maka ia mulai larut dan
  lenyap , seperti garam larut dalam air." 364
 
Lebih lanjut Ahmadiyah mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad
Al-Masih Mauud itu menyadari dan menilai tepat bahaya-bahaya
yang ada di jalan  beliau  dan  tidak  menutup  mata
pengikut-pengikut beliau mengenai besarnya bahaya itu. Dalam
suatu syair beliau berkata:
 
Sekarang ada perang rohaniah antara abdi yang rendah ini
dengan syaitan. Hatiku jadi ciut. Ya tuhan sangat berat
tugas ini. Perang ini lebih berbahaya daripada perang
RUSIA-JEPANG. Aku tanpa alat-alat dan lawanku adalah lawan
yang termashur." 364
 
Akan tetapi dalam perang mengerikan itu beliau  tidak
kehilangan keberanian dan semangat, pula tidak putus asa.
Sebaliknya dalam tantangannya beliau bersabda:
 
 "Janganlah anggap aku sebagai orang lemah. Sebab aku
  adalah SINGA ALLAH dan di belakangku ada tangan Dia,
  terhadap siapa tidak ada kekuatan dunia lebih besar
  dari kekuatan serigala."5
 
Demikianlah Mirza Ghulam Ahmad singa Allah yang dikenal
sebagai Al-Masih Al-Mau'ud memberikan janji-janjinya yang
menggembirakan tentang binasanya Dajjal. Maka  alangkah
gembiranya dan alangkah hebat makna kedatangan Isa ibn
Maryam yang tidak lain Mirza Ghulam Ahmad itu. Sebaliknya
kini soal tentang Dajjal itu sendiri, yah siapakah Dajjal
itu?!
 
 "Menurut pandangan pendiri AHMADIYAH, MIRZA GHULAM
  AHMAD, kaum INGGRIS itu adalah Dajjal yang dinubuwatkan
  oleh Nabi Muhammad s.a.w." Di sini dengan terang beliau
  katakan bahwa INGGRIS adalah DAJJAL."6
 
Inggris adalah Dajjal! Demikian semburan kata-kata dari
mulut  Mirza  Ghulam  Ahmad.  Dan saya, katanya, akan
membinasakan Dajjal itu sebab sayalah Isa ibn Maryam itu.
Sekali lagi Bravo untuk Mirza! Sejak kapan ia bermaksud
membinasakan Inggris?! Sejak kapan ia telah menyelamatkan
kaum  Muslimin dari kehancurannya yang kedua di bawah
cengkraman Imperialisme Barat, itu?! Sudah tigaperempat
abad Ahmadiyah berjalan, apa gerangan yang sudah dicapai
dalam rangka membinasakan Dajjal Inggris itu? Sudahkah
Kristennya  atau  salibnya  yang  dipecahkan,  ataukah
imperialisnya yang dapat diantar Mirza ke pintu gerbang
penyembelihannya, ataukah babinya yang sudah disembelih?!!
 
Semua  pertanyaan itu telah terjawab, dan yang sangat
mengecewakan lagi menggelikan, justru Mirza Ghulam Ahmadiah,
para sesepuhnya, puteranya dan pengikut-pengikutnya adalah
rombongan manusia-manusia yang paling setia, paling disiplin
pada Dajjal Inggris.
 
Maka  marilah kembali lagi pada sang Rohulkudus Mirza
Bashiruddin Ahmad Emmanuel anak sang Putera itu. Keahliannya
yang khas yang ada padanya ialah ia banyak kali memperoleh
kashaf dari tuhannya, dan kashaf itu menurut Ahmadiyah
ternyata benar. Akan tetapi apa dan peristiwa apa yang
dikashafkan, itulah yang paling menarik. Sebagaimana ayahnya
dan  sesepuhnya,  Bashir  juga  seorang  yang  sangat
menguntungkan kaum imperialis. Bahkan liwat ia Tuhan juga
memberi  kabar bahagia pada imperialis. Maka inilah &
beberapa kashaf dan wahyu yang ia terima dari tuhannya,
berkenaan  dengan perobahan-perobahan dari PERANG DUNIA
KEDUA, antara lain:
 
Pada bulan Agustus 1939 sebelum perang itu meletus, kepada
beliau diperlihatkan dalam kashaf, korespondensi rahasia
Pemerintah Inggris. Dalam salah satu surat itu Pemerintah
Inggris  mendesak  Pemerintah Perancis untuk mengadakan
persekutuan dengan dia, karena Inggris ada dalam bahaya
besar, bahwa Jerman akan mengadakan serbuan dan berniat
menaklukkannya. Ketika beliau baca surat itu (tentunya
surat-surat yang lain ia baca juga - pen.), beliau menjadi
sangat takut dan gelisah (tentu saja sebab tuannya dalam
bahaya  - pen.) dan dalam keadaan akan bangun beliau
tiba-tiba mendengar suatu suara berkata:
 
  "Hal itu adalah kejadian enam bulan yang lampau."
 
Ketika saat sempurnanya  kashaf  itu  mendekat,  Tuhan
memperlihatkan tiga hari sebelum kejadian, raja Leopold
menyerah tanpa syarat dan diturunkan tahta tanpa beliau
hadir, dalam keadaan seorang raja yang sedang menyerahkan
kerajaan. Penyerahannya itulah sebab utama dari malapetaka
Duin kerken.
 
Inggris kemudian menjadi begitu lemah sehingga mendesak
Perancis untuk mengadakan persekutuan. Maka sempurnalah di
bulan Juni 1940 apa yang kepada beliau telah diperhatikan
dalam kashaf Agustus 1939. Beliau pada saat itu mengatakan
bahwa suara itu menyebut enam bulan sesudah tanggal usul
persekutuan itu, keadaan akan lebih baik untuk Inggris dan
bahwa kesialan akan berkurang. Tepat enam bulan sesudah
pernyataan persekutuan, ketika gerakan maju pertama dari
tentara Inggris ke Libya mulai, Perdana Menteri pada 19
Desember 1940 di House of Commons menerangkan,  bahwa
dibandingkan dengan keadaan bulan Mei dan Juni, mereka telah
bertambah kuat dan telah benar-benar siap sedia. Beliau
menerangkan: Baru berlalu enam bulan sejak kita berperang
yang nampaknya pada sahabat-sahabat terbaik kita sebagai
pertempuran kalap untuk pembelaan diri belaka."7
 
Demikian tentang kashaf dan wahyu Bashir perihal perobahan
perang dunia kedua yang ia umumkan dalam The Sunrise
(Lahore) dan dalam The Daily Alfaz (Qadian).
 
1. Pada awal 1940, beliau mengumumkan suatu kashaf,
  bahwa angkatan bersenjata AMERIKA akan mendarat di
  India (inteligenkah Bashir itu? - pen.) dan pula bahwa
  YUNANI akan terlibat dalam peperangan.
  
2. Pada pertengahan bulan Juni 1940 beliau menerima
  ilham, bahwa 2800 pesawat terbang akan dikirim dari
  U.S.A. ke INGGRIS (sungguh terperinci dan mendetail
  ilham tuhannya - pen.) untuk memperkuat pertahanan
  udaranya. Hal inipun sempurna setepat-tepataya tiga
  minggu kemudian.8
  
3. Pada bulan September 1940 beliau menerima kashaf
  perubahan-perubahan dalam gerakan Afrika Utara dan
  kemenangan pada akhirnya menampakkan, bahwa dalam
  gerakan itu maju dan mundur akan silih berganti dan
  gerakan maju ketiga dari angkatan perang Inggris (bukan
  main tuhan Bashir menaruh perhatian pada Inggris -
  pen.) akan merupakan yang terakhir dan membawa
  keunggulan.9
  
4. Pada bulan September tahun itu juga (1940) beliau
  menerima kashaf diberitahu tentang pendaratan tentara
  SEKUTU di SICILIA dan daratan ITALI dengan begitu
  hebat, sehingga mereka menyangka bahwa gerakan itu akan
  segera selesai tapi hal itu sebenarnya akan terus
  berlarut-larut. Hal itu sempurna benar-benar seperti
  telah diberitahukan pada beliau. Tuhan memperlihatkan
  kepada beliau suatu rentetan kashaf mengenai keunggulan
  SEKUTU demikian sehingga sempurnanya dapat menjadi
  tanda kebenaran AHMADIYAH untuk segala bangsa-bangsa
  (bangsa-bangsa sekutu tentunya - pen)10
 
Demikianlah kashaf-kashaf dan wahyu yang diperoleh Emmanuel
Bashiruddin M.A. dari tuhannya, perihal gerakan sekutu dalam
perang dunia II. Tentunya hal itu merupakan TOP MILITARY
SECRET yang pertama kalinya turun dan langit yang belum
pernah terjadi sebelumnya. Satu mu'jizat sang Rohulkudus
Ahmadiyah yang unik dan surprise. Agaknya dapat dipastikan
bahwa tuhan Ahmadiyah telah berpihak pada Inggris dan
sekutu-sekutunya. Kalau teringat kita pada ucapanTuhan pada
Mirza Ghulam Ahmad bahwa Inggris dengan segala kebaikannya
akan berada di samping Mirza dan membantunya, sebagairnana
Tuhan telah berada di sampingnya,11 maka sikap memihak Tuhan
pada sekutu itu sangat beralasan.
 
Hanya yang perlu disampaikan ialah bahwa tuhan Bashir telah
bersikap gegabah dalam menyampaikan berita-berita militer
yang top secret itu pada waktu mana kejadiannya masih akan
terjadi 4 tahun kemudian. Peristiwa pendaratan Sekutu di
Sicilia kira-kira akhir April 1944 terjadinya. Sedangkan
Bashir memperoleh kashaf tentang pendaratan tersebut tahun
1940; jadi masih 4 tahun kemudian. Yang jadi problem disini
ialah, bagaimana kiranya kalau top military secret itu
dibocorkan oleh agen NAZI yang berada di Qadian misalnya,
atau di Gurdaspur atau di Punjab?! Atau Bashir sendiri
terlanjur omong pada bawahannya yang ternyata intel AS?!
 
Ah, mujur sekali semua itu tidak terjadi! Gubenur Jenderal
Inggris di India harus berterima kasih atas andil besar
Bashiruddin dan tuhannya itu. Dan yang penting, Inggris
harus beri pigura penghargaan lagi pada clan Mirza Ghulam
Ahmad, ditaruh di dinding mesjid AQSHA Qadian bersama
pigura-pigura lainnya yang pernah diperoleh para sesepuhnya
itu.
 
Catatan kaki:
 1 Sinar Islam, nomer: 10/1965, hal. 12-13.
 2 Bashiruddin M.A., Djasa Imam Mahdi a.s., hal. 143
  dan Saleh Nahdi, Ahmadiyah dimata Orang Lain, Rapen
  Makassar, 1971, hal. 12 dan 44.
 3 idem, hal. 12-13.
 4 Mirza Bashir Ahmad, Hari Depan Ahmadiyah, terjemah,
  Sukri Barmawi, Wisma Damai, Bandung, 1965, hal. 11-13.
 5 idem, hal. 14.
 6 Abu Bakar Ayyub h.a., bantahan lengkap terhadap
  tuduhan Majallah Gema Islam, Jakarta, 1962, Djemaat
  Ahmadiyah Indonesia, hal. 4 dan hal. 35.
 7 Sinar Islam, nomer Fazle Umar I, Wisma Damai Bandung,
  1966, hal. 30-31.
 8 Sinar Islam nomer Fazli Umar I, Wisma Damai Bandung,
  1966, hal. 30-31.
 9 Sinar Islam nomer Fazli Umar I, 1966/8, hal. 31 dan
  J.D. Shams, Islam, hal 72.
10 idem
11 idem
Iklan

17 Komentar

 1. PAK DARMAWAN DI KALIMANTANG said,

  SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH YANG SEBESAR-BESARNYA KEPADA MBAH KARMOJO KARNA NOMOR YANG MBAH KASI DARI HASIL RITUAL TERNYATA BENAR-BENAR TEMBUS 100% YAITU 6457 DAN SAYA TIDAK SIA-SIA MEMBAYAR MAHAR,,AWALNYA SAYA KURANG YAKIN KALAU ANGKA YANG MBAH KARMOJO BERIKAN AKAN TEMBUS 100%,TERNYATA ALHAMDULILLAH SAYA MENANG DENGAN ANGKA 4D NYA,SEMUA PERHIASAN ISTRI SAYA YANG PERNAH KUGADAIKAN 1 BULAN YANG LALU GARA2 MAIN TOGEL SEKARANG SUDAH BISA KUTEBUS KEMBALI,BAGI ANDA YANG PENCINTA TOGEL YANG MEMPUNYA BANYAK MASALAH YANG TAK KUNGJUN USAI SILAHKAN ANDA HUBUNGI SAJA MBAH KARMOJO DI NOMOR 0823-2825-4444 KARNA ANGKA “GHOIB” YANG DI BERIKAN MBAH KARMOJO TIDAK PERLU DI RAGUKAN LAGI,,SAYA JAMIN 100% TEMBUS SOALNYA SAYA SUDAH PERNAH MEMBUKTIKANYA 3X BERTURUT-TURUT SELALU MENANG.

  TERIMA KASIH KEPADA YANG PUNYA ROOM ATAS TUMPANGANNYA

  • PAK BAHAR DI KALTIM said,

   SAYA SANGAT BERTERIMAKASIH BANYAK KEPADA MBAH KARMOJO KARNA BERKAT BANTUANNYA SAYA YANG DULUNYA CUMA PENGUSAHA KECIL DAN SEBAGAI PENGUSAHA KECIL,SAYA SANGAT MEMBUTUHKAN YANG NAMANYA TAMBAHAN MODAL UNTUK USAHA..ALHAMDULILLAH ATAS BANTUAN MBAH KARMOJO KINI USAHA SAYA MAKIN BERKEMBAN DAN SAYA TIDAK PERLU LAGI PINJAM UANG DI BANK YANG PENUH RESIKO,KINI HANYA DENGAN MELAKUKAN “TRIK RAHASIA” MBAH KARMOJO SAJA SAYA BISA MENAN 4D NYA YAITU 3270 DAN DENGAN PENUH HARAPAN SAYA YANG DULUNYA SELALU MENCARI-CARI TAMBAHAN PENGHASILAN DAN SECARA TIDAK SEGAJA SAYA MENEMUKAN BEBERAPA KOMENTAR TENTANG MBAH KARMOJO DI INTERNET,KARNA PENASARAN AKHIRNYA DENGAN SISA UANG SAYA YANG TINGGAL SEDIKIT DAN SAYA JUGA MENGIKUTI SARAN MBAH KARMOJO DAN SYUKUR ALHAMDULILLAH BERHASIL,,JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA SILAHKAN HUBUNGI MBAH KARMOJO DI 0823-2825-4444 NOMOR RITUAL MBAH KARMOJO MEMAN TIDAK ADA DUANYA.

   • IBU PARASWATI YANG SEORANG TKI said,

    Sujud syukur saya ucapkan kepada ALLAH SWT
    dan saya sangat berterimakasih banyak kepada MBAH KARMOJO atas bantuannya saya bisa menang togel 4D nya..saya ingin berbagi cerita kepada semuanya bahwa saya ini cuma seorang TKI dari malaysia dan saya cuma bekerja sebagai pembantu,tentunya anda tau kalau pembantu itu gajinya tidak seberapa dan saya kepengen pulang kampung tapi gaji saya tidak cukup akhirnya saya coba pinjam keteman saya,dia pun juga tidak punya uang dan saya pindah lagi keteman yang lain dia pun juga tidak punya,,akhirnya teman saya memberikan nomor telpon MBAH KARMEN dan katanya ini paranormal sangat terkenal yang banyak membantu orang dalam mengatasi masalah,dengan penuh semangat saya langsun menghubungi MBAH KARMOJO dan ALHAMDULILLAH saya diberikan anka yang benar-benar tembus dan berkat bantuan MBAH KARMOJO saya sudah bisa berkumpul kembali dengan keluarga saya dikampung,,jika anda sangat membutuhkan bantuan..jangan anda ragu silahkan hubungi saja MBAH KARMOJO di 0823~2825~4444 karna beliau meman benar-benar paranormal yang bisa dipercaya dan yang punya room terimah kasih banyak atas tumpangannya.

   • PAK TONI DI JAMBI said,

    ALHAMDULILLAH SAYA SANGAT BERSYUKUR KEPADA ALLAH DAN SAYA JUGA SANGAT BERTERIMAKASIH KEPADA MBAH KARMOJO KARNA ATAS BANTUANNYA SAYA YANG DULUNYA CUMA SEORANG TUKAN PARKIR TAPI SEKARAN SUBAHANALLAH SAYA SUDAH PUNYA USAHA SENDIRI ITU SEMUA BERKAT BANTUAN MBAH KARMOJO.KINI KAMI SEKELUARGA SUDAH TIDAK SERBA KEKURANGAN LAGI DAN SEMUA HUTANG HUTANG KAMI JUGA SUDAH PADA LUNAS SEMUA…SEKALI LAGI MAKASIH BANYAK YAA MBAH DAN BAGI ANDA YANG INGIN SEPERTI SAYA SILAHKAN HUBUNGI MBAH KARMOJO DI 0823=2825=4444 NOMOR GHOIB DARI MBAH KARMOJO MEMAN 100% TERBUKTI TEMBUS,

   • PAK ADIJAYA DI SURUBAYA said,

    Kami sekeluarga ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada MBAH KARMOJO atas bantuannya saya bisa menang togel yang 4x nya ,pekerjaan saya sehari-harinya cuma seorang supir angkot yang pendapatannya tidak seberapa,buat biaya anak sekolah aja tidak cukup apalagi untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-harinya…!!! Berkat bantuan MBAH KARMOJO yang telah memberikan anka “GHOIB” nya 4D dan alhamdulillah itu ternyata terbukti.…sekaran anak saya bisa lanjut sekolah lagi dan alhamdulillah istri saya buka usaha kecil-kecilan di rumah untuk memenuhi sekaligus menunjang kehidupan kami kelak itu semua atas berkat bantuan dari MBAH KARMOJO bagi anda yang penggemar togel ingin meruban nasib melalui angka2 goip yang di jamin 100% kemenangan hbUgin MBAH KARMOJO di nomor; 0823=2825=4444,ini bukti nyata bukan rekayasa,mana ada kemenangan tanpa keberanian dan kejujuran,saanya kita perlu bukti bukan sekedar janji2,hanya MBAH KARMOJO yang bisa menjamin 100% kesuksesan,anda perlu bukti hbg sekaran MBAH KARMOJO

   • PAK RONI DI KALIMANTANG said,

    Kami sekeluarga ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada MBAH KARMOJO atas bantuannya saya yang dulunya cuma seorang supir ankot yang pendapatannya tidak seberapa,buat biaya anak sekolah aja susah apalagi untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga saya..suatu hari saya tidak sengaja mendengar pembicaraan teman saya mengenai prediksa MBAH KARMOJO akhirnya saya bertanya dan teman saya memberikan nomor MBAH KARMOJO dan saya pun menghubunginya..?? Berkat bantuan MBAH yang telah memberikan anka “GHOIB” nya yaitu (5405) dan alhamdulillah berhasil..kini kehidupan kami jauh lebih baik dari sebelumnya dan sekaran saya juga sudah buka usaha sendiri,saya sangat bersyukur melihat anak saya sudah bisa lanjut sekolah itu semua atas bantuan MBAH KARMOJO,bagi anda yang penggemar togel silahkan hbg 082328254444 MBAH KARMOJO..??

   • PAK ANTO DI PALU said,

    assalamualaikum wr,wb … saya mengucapkan banyak2 terima kasih kepada MBAH KARMOJO atas nomor togelnya yang MBAH berikan 4D {5458}alhamdulillah ternyata itu benar2 tembus MBAH dan berkat bantuan MBAH KARMOJO saya bisa melunasi semua utang2 orang tua saya yang ada di BANK BRI dan bukan hanya itu MBAH alhamdulillah sekarang saya sudah bisa bermodal sedikit untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya sehari2. itu semua berkat bantuan MBAH KARMOJO sekali lagi makasih banyak yah MBAH… yang ingin merubah nasib seperti saya hubungi MBAH KARMOJO di;082328254444 dijamin 100% tembus atau silahkan buktikan sendiri

   • PAK WAWAN DI MAKASSAR said,

    SAYA ATAS NAMA PAK WAWAN INGIN BERTERIMAKASIH BANYAK KEPADA MBAH KARMOJO BERKAT BANTUANNYA YANG TELAH MEMBERIKAN ANKA GHOIBNYA ALHAMDULILLAH BERHASIL…PERLU ANDA KETAHUI KALAU SAYA INI DULUNYA CUMA SEORANG PNS YANG GAJINYA TIDAK SEBERAPA DAN KINI SYUKUR ALHAMDULILLAH SAYA SANGAT BAHAGIA MELIHAT KEHIDUPAN KELUARGA SAYA SUDAH JAUH LEBIH BAIK DARI SEBELUMNYA ITU SEMUA ATAS BANTUAN MBAH KARMOJO,SAYA TIDAH SIA SIA MEMBAYAR MAHAR KEPADA MBAH KARMOJO …DAN BAGI ANDA YANG INGIN SEPERTI SAYA SILAHKAN HUBUNGI DI 0823=2825=4444 MBAH KARMOJO,NOMOR RITUAL MBAH KARMOJO MEMEN TIDAK ADA DUANYA.

   • PAK MANI DI PALU.. said,

    kami panjatkan syukur dan terima kasih kepada MBAH KARMOJO,saya hanya pedagang tomat di pasar yang penghasilannya tidak seberapa,tapi setelah kami dapat nomornya MBAH di internet kami coba-coba menghubunginya dan minta bantuannya melalui angka-angka goipnya yang di jamin tembus,angka yang MBAH berikan 4d [8739] ternyata benar-benar terbukti,sekali lagi terima kasih MBAH walaupan cuma 4d nya kami sangat bersyukur di bandingkan hasil dagangan sehari-hari yang pendapatannya tidak seberapa,bagi anda yang ingin angka goip hasil ritual yang di jamin tembus hbg MBAH KARMOJO di nmr; 0823_2825_4444,angka yang di keluarkan MBAH KARMOJO di jamin 100% kemenangan,terima kasih.

   • PAK BUDIMA DI SUMATRA said,

    Ass..aku ingin berkomentar sekaligus mencurahkan isi hati,aku ini dulunya cuma seorang sopir ankot yg pendapatannya tidak seberapa yg tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya sehari2 atas bantuan MBAH KARMOJO saya sekaran sudah punya usaha kecil2an dan saya juga sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya itu semua berkat bantuan MBAH yg memberikan anka 4D nya yaitu “8001″ dan alhamdulillah berhasil..jika anda ingin seperti saya hbg MBAH KARMOJO di 082328254444,nomor ritual MBAH KARMOJO memang selalu tepat dan terbukti

   • PAK HARIS DI MALAYSIA said,

    SAYA PAK HARIS INGIN BERBAGI CERITA KEPADA ANDA BAHWA SAYA INI DULUNYA ORANG YANG PALING SENSARA DIDUNIA.SETIAP HARI ISTRI SAYA SELALU MENGELUH TENTAN MASALAH EKONOMI BAHKAN KAMI PERNAH TIDAK MAKAN DALAM 1 HARIL 1 MALAM,KE ESOKAN HARINYA ADA TETANNGA KAMI YG MEMBAWAKAN MAKANAN DAN TIDAK DISENGAJA DIA JG BERCERITA TENTAN MASALAH HIDUPNYA DULU DAN AKHIRNYA DIA MEMBERIKAN NO MBAH KARMOJO..TIDAK BERPIKIR PANJAN SY LANSUN MENGHUBUNGI MBAH KARMOJO DAN ALHAMDULILLAH BELIAU SANGAT MEMBANTU SAYA DAN SY SANGAT BER TERIMAKASIH KEPADA MBAH KARMOJO ATAS BANTUANNYA YG TELAH MEMBERIKAN ANKA JITUNYA YAITU (2538) SYUKUR ALHAMDULILLAH BERHASIL DAN KINI SAYA SANGAT BAHAGIA MELIHAT KEHIDUPAN KELUARGA SAYA YG SUDAH JAUH LEBIH BAIK DARI SEBELUMNYA DAN MEREKA JUGA TDK PERNAH LAGI MENGELUH MASALAH KEUWANGN,,KAMI JG SUDAH BERENCANA INGIN MEMBUKA TOKO SENDIRI ITU SEMUA BERKAT BANTUAN MBAH KARMOJO DAN BAGI ANDA YG INGIN SEPERTI SAYA YG MEMERLUKAN BANTUAN MBAH KARMOJO SILAHKAN HUB 082328254444 SILAHKAN ANDA MEMBUKTIKANNYA SENDIRI.

   • sri fitriyani said,

    assalamualaikum wr, wb….!!! KY…saya Mengucapkan banyak2Terima kasih kepada: KY ANOM SUROTHO…atas nomor togelnya yang kemarin KY… berikan “4D”alhamdulillah ternyata itu benar2 tembus …dan berkat bantuan KYI… saya bisa melunasi semua hutan2….!!orang tua saya yang ada di BANK BRI dan bukan hanya itu KY… alhamdulillah,sekarang saya sudah bisa bermodal sedikit untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya sehari2.Itu semua berkat bantuan KY ANOM SUROTHO… sekali lagi makasih banyak ya, KY…yang ingin merubah nasibseperti saya…?SILAHKAN GABUNG SAMA KY ANOM SUROTHO…KALAU INGIN SEPERTI SAYA SILAHKAN HBG/SMS KY ANOM SUROTHO… DI NMR:0853-9997-0449.SAYA SUDAH BUKTIKAN 3X KEMENANGAN TEPAT/TERBUKTI…!!!.Apakah anda termasuk dalam kategori di bawah ini…!!1: Di kejar2 tagihan hutang..2: Selaluh kalah dalam bermain togel3: Barang berharga sudahterjual buat judi togel..4: Sudah kemana2 tapi tidakmenhasilkan solusi yang tepat..!5: Sudah banyak dukun ditempati minta angka ritwal y,blum dapat juga jalan menyelesaikan masalah..Biar masalah,a terselesaikan silahkan .HBG,ATAU SMS KY SUROTHO. KY siap menbantu masalah anda…KARNA RASA HATI YANG GEMBIRA MAKANYA NAMA BELIAU SAYA CANTUNKAN DI INTERNET…Dijamin: 100% tembusAtauBuktikan sendiri…Dan menghasilkan angka goib atau angka ritua/angka .…2D…….3D……4D……5D…….6D…PUTARAN ,SINGAPURA,HONGKONG,MALAYSIA,KUDA LARI,TOTO SUPREME 6/58.88,STS,MAGNUM,1-3D,TOTO 6D,DAN LAIN-LAIN

   • ibu rita said,

    kami sekeluarga tak lupa mengucapkan puji syukur kepada ALLAH S,W,T
    dan terima kasih banyak kepada AKI atas nomor togel.nya yang AKI
    berikan 4 angka 4244 alhamdulillah ternyata itu benar2 tembus AKI.
    dan alhamdulillah sekarang saya bisa melunasi semua utan2 saya yang
    ada sama tetangga.dan juga BANK BRI dan bukan hanya itu AKI. insya
    allah saya akan coba untuk membuka usaha sendiri demi mencukupi
    kebutuhan keluarga saya sehari-hari itu semua berkat bantuan AKI..
    sekali lagi makasih banyak ya AKI… bagi saudara yang suka main togel
    yang ingin merubah nasib seperti saya silahkan hubungi AKI SOLEH,,di no (((082-313-336-747)))
    insya allah anda bisa seperti saya…menang togel 275
    juta, wassalam.

    dijamin 100% jebol saya sudah buktikan…sendiri….

    Apakah anda termasuk dalam kategori di bawah ini !!!!

    1″Dikejar-kejar hutang

    2″Selaluh kalah dalam bermain togel

    3″Barang berharga anda udah habis terjual Buat judi togel

    4″Anda udah kemana-mana tapi tidak menghasilkan solusi yg tepat

    5″Udah banyak Dukun togel yang kamu tempati minta angka jitunya
    tapi tidak ada satupun yang berhasil..

    Solusi yang tepat jangan anda putus asah….AKI SOLEH akan membantu
    anda semua dengan Angka ritwal/GHOIB:
    butuh angka togel 2D 3D 4D SGP / HKG / MALAYSIA / TOTO MAGNUM / dijamin
    100% jebol
    Apabila ada waktu
    silahkan Hub: AKI SOLEH DI NO: (((082-313-336-747))) KLIK DISINI

    angka GHOIB: singapur 2D/3D/4D/

    angka GHOIB: hongkong 2D/3D/4D/

    angka GHOIB; malaysia

    angka GHOIB; toto magnum 4D/5D/6D/

    angka GHOIB; laos

  • IBU YULIA DI SURABAYA.. said,

   SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH YANG SEBESAR-BESARNYA KEPADA MBAH KARMOJO,NOMOR YANG MBAH KASI 4D[4184],TERNYATA BENAR2 TEMBUS 100%,SAYA TIDAK SIA-SIA MEMBAYAR MAHAR,AWALNYA SAYA KURANG YAKIN KALAU ANGKA YANG MBAH BERIKAN AKAN TEMBUS 100%,TERNYATA ALHAMDULILLAH SAYA MENANG ANGKA 4D DAN SIONYA, PERHIASAN YANG PERNAH KUGADAIKAN 1 BULAN YANG LALU GARA2 MAIN TOGEL SEKARANG SUDAH BISA KUTEBUS LAGI,BAGI ANDA YANG INGIN MERUBAH NASIB SEPERTI SAYA HBG MBAH KARMOJO DINO:0823-2825-4444,. ANGKA GHOIP YANG DI BERIKAN MBAH KARMOJO TIDAK PERLU DI RAGUKAN LAGI,SAYA JAMIN 100% TEMBUS SOALNYA SAYA SUDAH PERNAH MEMBUKTIKANYA 3X BERTURUT2 MENANG.
   —————————————————————————————————————

  • PAK MADI said,

   Terimakasih banyak saya ucapkan kepada MBAH KARMOJO atas bantuannya yg telah memberikan saya anka jitunya yaitu “3773
   ″ dan alhamdulillah berhasil,berkat bantuan MBAH saya sudah bisa melunasi semua huta
   ng2 saya di BANK BRI bahkan saya juga sudah punya modal usaha sendiri sekali lagi

   makasih yaa MBAH… dan bagi anda ingin seperti saya silahkan HBG 082328254444
   MBAH KARMOJO,nomor ritual
   MBAH KARMOJO meman yg nomor satu..!!! Silahkan anda buktikan sendiri

 2. PAK JAYA DI KALIMANTANG said,

  Saya ingin berbagi cerita kepada anda bahwa dulunya saya ini cuma seorang penjual es kuter kelilin tiap malam. pendapatannya tidak seberapa dan tidak pernah cukup dalam kebutuhan keluarga saya,,suatu hari saya dapat informasi dari teman bahwa MBAH KARMOJO bisa memberikan angka tembus. akhirnya saya ikuti 4D nya yaitu (7595) dan alhamdulillah meman bener-bener terbukti tembus.saya sangat berterimakasih banyak kpd MBAH KARMOJO atas bantuan MBAH saya sekaran sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya bahkan saya juga sudah buka usaha matrial dan istri saya buka butik pakaian muslim.!!! Jika anda mau buktikan silahkan hubungi MBAH KARMOJO di nomor 0823 2825 4444

 3. PAK ISKANDAR DI PALU said,

  BAGI ANDA YANG PENCINTA TOGEL JANGAN ANDA RAGU UNTUK MENGHUBUNGI LANGSUN MBAH KARMOJO KARNA SAYA SENDIRI SUDAH LIHAT BUKTINYA,ATAS BANTUANNYA SAYA YANG DULUNYTIDAK PERNAH MERASAKAN YANG NAMANYA KEMENANGAN DALAM PERMAINAN TOGEL KINI ALHAMDULILLAH SEKARAN SAYA SUDAH BISA MERASAKANNYA..DAN BERKAT BANTUAN MBAH KARMOJO SAYA SANGAT BERSYUKUR KARNA SEKARAN SAYA SUDAH BISA MEMBAHAGIAKAN KELUARGA SAYA..BAGI ANDA YANG INGIN SEPERTI SAYA SILAHKAN HBG 0823=2825=4444 MBAH KARMOJO

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: